V sklopu Celostne prometne strategije, ki jo je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel 23. maja 2017 in v kateri je tudi strateški dokument, v katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa je predvidena tudi izboljšava pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov.

Tako je Mestna občina Celje za sistem javne izposoje koles kupila 66 klasičnih in 34 električnih koles, ki so jih 13. septembra tudi predali namenu. Ob tem je celjski župan Bojan Šrot povedal: »V Celju imamo na področju trajnostne mobilnosti velike načrte. Javni sistem izposoje koles je eden od ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bo mesto vedno bolj prijazno kolesarjem in pešcem. V načrtu imamo tudi vzpostavitev mestnega avtobusnega potniškega prometa, ki bo predvidoma začel obratovati na začetku prihodnjega leta. V sklopu projekta celostnih teritorialnih naložb bomo uredili tudi 30 kilometrov novih kolesarskih povezav. V prihodnje bomo poleg teh 100 koles kupili še dodatnih 40 električnih in postavili 4 terminale

Trenutno si je v Celju mogoče kolesa izposoditi na 8-ih lokacijah, ki se nahajajo pri Bolnici Celje, na Dečkovi cesti, pri Dvorani Zlatorog, na Muzejskem trgu, na Prešernovi ulici, na Krekovem trgu na Glavni avtobusni postaji ter na Ljubljanski cesti. Skupaj na občini načrtujejo postavitev 17-ih postaj javnega sistema izposoje koles. Sistem so poimenovali KolesCE in deluje preko globalnega sistema nextbike. V Sloveniji je franžizo za omenjeno platformo pridobilo podjetje Nomago s sistemom NomagoBikes, ki je vzpostavilo programsko opremo za podporo uporabnikom te aplikacije, prek katere se uporabnik registrira in poravna letno članarino za uporabo KolsCE. Ob predaji koles svojemu namenu je prisotne nagovoril tudi Marjan Beltram, ki je član uprave in izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago. »Gre za enega najsodobnejših sistemov javne izposoje koles. V Nomagu ponudbo medkrajevnega mestnega potniškega prometa in sistema integriranega potniškega prometa širimo na druge, z mobilnostjo povezane storitve, kamor sodi tudi izposoja koles. Ne želimo le popularizirati javnega potniškega prometa ter skrbeti za njegov nadaljnji razvoj, ampak želimo podpirati tudi trajnostno mobilnost na območju Mestne občine Celje ter celotne Savinjske doline in Slovenije

Sam sistem uporablja že 150 mest v 25-ih državah. Miran Gaberšek, višji svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in okolje vidi prednosti tega sistema v tem, da si lahko uporabnik kolo izposodi v Celju in ga vrne v Žalcu ali morda v Laškem. Za isti sistem se je namreč odločilo še 7 okoliških občin, ki bodo kolesa dobila še letos ali v začetku prihodnjega leta. Letna članarina za najem navadnih koles znaša 10 evrov, za najem električnih koles pa 20 evrov.

Vrednost investicije za vsa kolesa in postavitev 17-ih terminalov, vzpostavitev programske opreme, 15-mesečno vzdrževanje sistema, servisiranje in razvažanje koles, vključno s 24-urno podporo uporabnikom znaša 460.000 evrov z vštetim davkom na dodano vrednost. Ministrstvo za infrastrukturo bo prispevalo 80 odstotkov sredstev.

 

M.I.