Tudi župani občin Dobrna, Polzela, Dobje, Vojnik, Zreče, Vitanje, Laško, Braslovče in Celje podpisali zahtevo po oblikovanju povezovalne vlade in vlade, ki bo delala v dobro vseh in

Foto: sds.si

Župani 81 občin so v teh dneh stranke v DZ pozvale naj sestavijo povezovalno vlado, ki bo delala v dobro vseh državljank in državljanov. Svoje pismo so pričeli z besedami: “Vsi prebivalci Slovenije živimo v občinah. Za kvaliteto življenja je delovanje lokalne samouprave bistvenega pomena. Naloge, ki so naložene občinam, morajo biti zadostno finančno podprte ter hkrati harmonizirane s funkcijami, ki jih opravlja državna uprava.”

V izjavi so župani še zapisali, da sta zavrnitev zadostnega dviga povprečnin ob sprejemanju proračunov za 2020 in 2021 ter nenaden odstop vlade tik za tem negativno vplivala na delo občin. V praksi se kažejo negativne posledice zaradi tega, ker se državna administracija v nekaterih primerih sklicuje na tekoče posle, zato projekti stojijo. V primeru predčasnih volitev, bi namreč Slovenija naslednjo delujočo vlado dobila šele jeseni. V času prostega teka bi tako stale mnoge pomembne zadeve. Težave, ki jih spremljamo pri počasnem črpanju sredstev iz skladov EU se bodo kvečjemu povečale. Pogajanja o naslednjem 7 letnem proračunu EU so v kritični fazi, vladni predstavniki pa se niti vseh usklajevalnih sestankov ne udeležujejo na primerni ravni.

Eden od podpisanih županov je tudi opozoril: “Napačna prioriteta sedanje finančne perspektive, ki daje absolutno prednost mehkim vsebinam, je povsem neustrezna.” Prav zato bi bilo po njihovem mnenju nujno, da imamo polno delujočo vlado, ki bo razumela probleme ljudi in ki bi pripravila okvir prioritet za naslednjo finančno perspektivo v smislu jasne prioritete vlaganj EU sredstev v infrastrukturne projekte.

“Zato podpisani župani slovenskih občin na vse slovenske parlamentarne stranke, da prenehajo s politiko izključevanja na ideološki osnovi ter se začnejo resno pogovarjati o sodelovanju za reševanje akutnih problemov, ki pestijo naše občane. Na tej osnovi naj sestavijo novo, vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala za skupno dobro,” poudarjajo.

“Ki bo sposobna poskrbeti za normalno delovanje vseh družbenih sistemov, vključno z zadostnim financiranjem lokalne samouprave, uredila zakonsko podlago za dolgotrajno oskrbo, odpravila nered ter skrajšala čakalne dobe v zdravstvu,” še nadaljujejo v pozivu.

Verjamejo, da ta potreba obstaja zdaj in bo obstajala tudi po morebitnih predčasnih volitvah, le da bodo v zadnjem primeru nakopičeni problemi še večji: “Res je škoda časa in denarja, ki gresta v nič zaradi nesposobnosti medsebojnega sodelovanja in pomanjkanja vključujoče politike slovenskih parlamentarnih strank. Na lokalni ravni obstajajo v občinskih in mestnih svetih v različnih občinah zelo različne, politično raznobarvne koalicije. V veliki večini zelo dobro delujejo v skupno dobro. Zato pozivamo vse parlamentarne stranke, da sledijo temu zgledu, pozabijo na stare zamere in prično sodelovati.”

SEZNAM ŽUPANOV:

1. Ahačevčič Igor, občina Dobrepolje,

2. Benčina Ivan, občina Loški potok,

3. Benko Alojz, občina Trnovska vas,

4. Borko Jurij, občina Središče ob Dravi,

5. Brecel Martin, občina Dobrna,

6. Cigala dr. Marijana, občina Dravograd,

7. Cimperman Janez, občina Ig,

8. Crnkovič Ivan, občina Kostel,

9. Cukjati Daniel, občina Vrhnika,

10. Čadež Milan, občina Gorenja vas-Poljane,

11. Čebulj Franc, občina Cerklje na Gorenjskem,

12. Doles Jože, občina Bloke,

13. Fakin dr. Darinka, občina Majšperk,

14. Glavač Alojz, občina Moravske toplice,

15. Glažar mag. Stanislav, občina Hajdina,

16. Golob Franc Franjo, občina Vuzenica,

17. Horvat Borut, občina Turnišče,

18. Horvat Franc, občina Tišina,

19. Horvat Mitja, občina Duplek,

20. Hribar mag. Marjan, občina Šmarješke toplice,

21. Jaklin mag. Damijan, občina Velika Polana,

22. Jordan Ivan, občina Škofljica,

23. Kambič Polona, občina Semič,

24. Kapler Jože, občina Škocjan,

25. Kastelic Alojzij, občina Trebnje,

26. Kavčič Alojzij, občina Juršinci,

27. Kokot Jožef, občina Gorišnica,

28. Komidar Janez, občina Loška dolina,

29. Kostelec Andrej Martin, občina Šentrupert,

30. Kozjek Ciril, občina Šenčur,

31. Kramberger mag. Janez, občina Lenart,

32. Krebel Dušan, občina Mežica (ustna potrditev),

33. Krmelj dr. Vlasta, občina Selnica ob Dravi,

34. Krštinc Dušan, občina Straža,

35. Kužnik Jože, občina Polzela,

36. Ledinek Branko, občina Rače – Fram,

37. Leskovar Anton, občina Kidričevo,

38. Leskovšek Franc, občina Dobje,

39. Luznar Anton, občina Železniki,

40. Magyar Janez, občina Lendava,

41. Majcen Franc, občina Makole,

42. Marinič Branko, občina Videm,

43. Meglič Ivan, občina Naklo,

44. Meserko Rajko, občina Šmartno Pri Litiji,

45. Milavec Blaž, občina Sodražica,

46. Molan Ivan, občina Brežice,

47. Novak Ludvik, občina Puconci,

48. Ocvirk Srečko, občina Sevnica,

49. Orban Ludvik, občina Hodoš,

50. Petovar Slavko, občina Veržej,

51. Petre Branko, občina Vojnik,

52. Podvršnik mag. Boris, občina Zreče,

53. Pravdič Slavko, občina Zavrč (ustna potrditev),

54. Pukšič Franc, občina Destrnik,

55. Rakovnik Marko, občina Lovrenc na Pohorju,

56. Repič mag. Milan, občina Benedikt,

57. Rokavec Franci, občina Litija,

58. Rosc Ciril, občina Luče,

59. Rupar Marko, občina Cerknica,

60. Selak Janez, občina Šentjernej, podžupan s funkcijo župana,

61. Setnikar Franc, občina Dobrova-Polhov Gradec,

62. Skerbiš Dušan, občina Mirna,

63. Slapar Matej, občina Kamnik,

64. Smrdelj Robert, občina Pivka,

65. Stanko Miran, občina Krško,

66. Strnad Dušan, občina Ivančna gorica,

67. Suhoveršnik Ivan, občina Mozirje (ustna privolitev),

68. Sušnik Franc, občina Vransko,

69. Škrlec Peter, občina Sv. Jurij v Slovenskih Goricah,

70. Šuštar Aco Franc, občina Vodice,

71. Tasič Matic, občina Prevalje,

72. Verlič dr. Peter, občina Grosuplje,

73. Vetrih Slavko, občina Vitanje,

74. Vošner Mirko, občina Muta,

75. Vovk Franci, občina Dolenjske Toplice,

76. Vrankar Olga, občina Lukovica,

77. Vrbnjak mag. Danijel, občina Ormož,

78. Zdolšek Franc, občina Laško,

79. Žagar dr. Ivan, občina Slovenska Bistrica,

80. Žohar Tomaž, občina Braslovče,

81. Bojan Šrot, mestna občina Celje.

Do zdaj je javni poziv podpisalo 81 županov, novi podpisi pa še prihajajo, so še zapisali.

Vir: nova 24TV