Učenci OŠ Glazija v lanskem letu deležni nekaj nadgradenj, ki izboljšujejo kakovost pouka

Foto: MOC

Mestna občina Celje je v nadgradnje na Osnovni šoli Glazija v lanskem letu vložila 59.000 evrov. Uredili so novo nadstrešnico, rekonstruirali vhod, posodobili strojnico terapevtskega bazena in uredili parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje. Šola je zaradi povečanega vpisa najela dodatne prostore.

V letu 2021 je Mestna občina Celje pristopila k sofinanciranju nove nadstrešnice in rekonstrukcije vhoda v Osnovno šolo Glazija. Nadgradnja staršem otrok ter organiziranemu prevozu omogoča varen in udobnejši dostop do šole (tudi kadar dežuje). Poleg tega so nadgradili terapevtski bazen, in sicer z avtomatskim merilcem za preverjanje kakovosti vode.

Investicije so sofinancirali v višini 36.000 EUR.

Lani poleti so staršem učencev Osnovne šole Glazija omogočili varnejšo oddajo in prevzem otrok pred šolo. Uredili so štiri parkirna mesta za kratkotrajno ustavljanje vozil. Sočasno z izvedbo bočnih parkirišč za oddajo otrok pred šolo so sanirali in uredili problematično površinsko odvodnjavanje meteornih vod iz bližnjega makadamskega parkirišča. Ob padavinah se je voda prej stekala na dovozno cesto in pločnik pred šolo, ki sta bila posledično večkrat poplavljena. Vsa dela je izvedlo javno podjetje Zelenice. Vrednost gradbenih in spremljajočih del je bila 23.000 evrov.

Osnovna šola Glazija je zaradi prostorske stiske oz. povečanega vpisa otrok za šolsko leto 2021/2022 najela dodatne prostore v bližini šole, in sicer v drugem nadstropju Vile Regina na Ipavčevi ulici. Strošek najema dodatnih prostorov v velikosti 260 m2 se skladno z veljavnim cenikom razporedi med občine, iz katerih prihajajo učenci OŠ Glazija.

Na Osnovno šolo Glazija je trenutno vpisanih 220 otrok.

Avtor: MOC