Upravna enota Ljubljana je v obvestilu za javnost opozorila na zamenjavo vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih, imetniki morate le-ta zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023.

Vozniki posedujemo vozniška dovoljenja v dveh oblikah: na tridelnem roza obrazcu ali na kartici. Do 13. 7. 2009 je Upravna enota Ljubljana izdajala vozniška dovoljenja na tridelnih roza obrazcih, z uveljavitvijo Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 51/2009, ki je začel veljati 13. 7. 2009), pa so začeli vozniška dovoljenja izdajati izključno na kartici z zaščitnimi elementi. Vozniško dovoljenje v obliki kartice tako velja največ 10 let. Julija  2019 je poteklo 10 let od začetka izdaje vozniških dovoljenj na kartici, zaradi česar je že kar nekaj voznikov moralo ta pretečena vozniška dovoljenja zamenjati. Imetniki tovrstnih vozniških dovoljenj bodite pozorni na potek njihove veljavnosti in na Upravni enoti Ljubljana ali kateremu izmed krajevnih uradov pravočasno vložite vlogo za novo kartico vozniškega dovoljenja.

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujete:

  • novo fotografijo
  • staro vozniško dovoljenje (tudi če je že pretečeno).

V kolikor je v staro vozniško dovoljenje vpisana omejitev vožnje iz zdravstvenih razlogov se vozniško dovoljenje podaljša, ko imetnik vozniškega dovoljenja predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Tovrstno zdravniško spričevalo izda zdravnik medicine dela, prometa in športa. Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti je dostopen na :

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/pregledi-voznikov/kontrolni-pregledi-izvajalci-september-2019.pdf

Zdravniško spričevalo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred potekom omejitve, drugače se tako zdravniško spričevalo ne upošteva.

Za izdajo vozniškega dovoljenja potrebujete ustrezno fotografijo  ter plačate upravno takso in tiskovino v znesku 19,14 EUR.

Vir: Upravna enota Ljubljana