Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak dan pozorno spremljajo dogajanje na področju preskrbe s hrano v Sloveniji.

Stanje na področju oskrbe z hrano in pretokom blaga (uvoz,izvoz) preverjajo na sektorjih mesa in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, sveže sadje in zelenjava, krušna žita, moka in pekovski izdelki, sestavine za peko in kuho (sladkor, kvas, olje, kis, sol ipd.), brezalkoholne pijače, kava ter ribe in ribji izdelki. Na področju repromateriala se preverja skupine materialov, kot so semena, gnojila, FFS in krmila.

Ministrstvo dnevno preverja kakšno je stanje s temi živili in repromaterialom na notranjem trgu, na področju uvoza, izvoza ter njihove zaloge. Prav tako na MKGP pripravljajo scenarije, ki bi jih aktivirali ob nastopu morebitnih tveganj na posameznem področju preskrbe z živili in repromaterialom.

Ministrstvo je tudi dnevno v stiku z državami EU in drugimi sosednjimi državami in v regiji, s katerimi preverjamo stanje glede živil, pretoka blaga in ukrepov, ki jih sprejemajo države, na podlagi katerih se tudi v Sloveniji odzivamo in lahko sprejemamo ukrepe doma.

Ministrstvo tudi spremlja aktivnosti, ki jih nalaga vladni sklep o povečanju blagovnih rezerv; v primeru spremenjenih razmer bi se odzvali tako glede zmanjšanja predvidenih dodatnih količin ali povečanja.

Na ministrstvu pripravljajo tudi navodila za prodajo hrane preko tržnic, prav tako so pripravili navodila za ravnanje s hrano z vidika zagotavljanja varnosti hrane. Skupaj s KGZS vzpostavljajo prodajo hrane preko spletnega sistema, v okviru katerega bodo kmetje lahko obveščali širšo javnost in različne institucije (domovi za starejše, zdravstveni zavodi,…), katere izdelke imajo na razpolago za nakup.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano