Upokojencem decembra 2-odstotna izredna uskladitev pokojnin

Foto: spletna stran seniorji.info

Ljubljana 22. oktober 2020 – Na današnji seji je svet zavoda je bil sprejet sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. S tem se bodo 1. decembra letošnjega leta pokojnine in drugi prejemki izredno uskladili za dva odstotka. Po tem sklepu se ne bodo uskladili letni dodatek in dodatek za pomoč in postrežnino.

Uskladitev se bo izvedla na podlagi Zakona o spremembi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.

M.I.