Upokojencem že konec meseca izplačilo letnega dodatka, prav tako znana višina le-tega

Foto: spletna stran seniorji.info

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je na svoji spletni strani objavil podrobnosti glede letnega dodatka za leto 2020, ki ga bo zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija 2020.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2020 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine znesek letnega dodatka
do 500,00 EUR 440,00 EUR
od 500,01 EUR do 600,00 EUR 300,00 EUR
od 600,01 EUR do 710,00 EUR 240,00 EUR
od 710,01 EUR do 860,00 EUR 190,00 EUR
nad 860,01 EUR 130,00 EUR

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja  znesek letnega dodatka
do 710,00 EUR 240,00 EUR
od 710,01 EUR do 860,00 EUR 190,00 EUR
nad 860,01 EUR 130,00 EUR

 

 

 

Ob tem so na ZPIZ še zapisali, da se v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi zneseki dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Takšnim uživalcem pokojnin bo višina letnega dodatka določena glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Letni dodatek za leto 2020 bo izplačan v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. To pomeni, da če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu.

ZPIZ bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2020 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2020 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju 2020, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal v sorazmernem delu, glede na datum priznanja pravice, skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila, so še zapisali na ZPIZ-u.

Uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni.

Vir: ZPIZ