Upokojenci se bodo lahko 14. januarja razveselili izplačila solidarnostnega dodatka

Foto: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (PKP10), bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) izplačal solidarnostni dodatek upokojencem in nekaterim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, bo ZPIZ izplačal 14. januarja 2022, in sicer v treh različnih višinah:

  • za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini do 523,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov,
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 523,01 in 628,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230,00 evrov ter
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino/invalidsko nadomestilo v višini med 628,01 in 732,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.

Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021.

Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Solidarnostni dodatek za upokojence, ki bo izplačan na podlagi PKP10, za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, ne bo odmerjen v sorazmernem delu. Pravilo je enako, kot je veljalo za izplačilo solidarnostnega dodatka, ki je bil izplačan 11. januarja 2021 na podlagi PKP7. Podatek o odstotku delne pokojnine na podlagi delne zaposlitve bo upoštevan pri izračunu osnove za odmero dodatka. Gre za uživalce, ki imajo dvojni status, saj so sorazmerni del časa vključeni v zavarovanje, sorazmerni del časa pa upokojeni. Pogoji in načini odmere delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine so opredeljeni v ZPIZ-2. Pogoj za odmero dodatka po drugih predpisih (kot je tudi PKP10) pa je izračunana višina polnega zneska pokojnine, saj pri tem ni upoštevana višina njihovega dohodka iz zavarovanja.

Vir: ZPIZ