Upravičenci do brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu na najbližjem prodajnem mestu integriranega javnega potniškega prometa ali po pošti

Foto: iStock

Ljubljana 10. avgust 2020 – Od 1. julija 2020 je starejšim osebam od 65 let, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov na voljo brezplačna vozovnica v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Brezplačno vozovnico v medkrajevnem javnem potniškem prometu lahko upravičenci pridobijo tako, da se zglasijo na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa. Na prodajnem mestu je treba za pridobitev brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu predložiti osebni dokument, izkaznico vojnega veterana ali evropsko kartico ugodnosti za invalide. Strošek za izdajo kartice IJPP za upokojence znaša 3,00 EUR.

Upravičenci lahko do brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu pridejo tudi na način, da izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in ga pošljejo na omenjeno ministrstvo po pošti: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma elektronski naslov [email protected] in v naslovu navedejo “Brezplačna vozovnica Slovenija”. Ob tem je potrebno upozoriti, da bodo upravičenci ob takšni zahtevi morali plačati poleg 3,00 evrov za izdajo kartice še 3,00 eure poštnine.

Vse informacije lahko upravičenci dobijo tudi na številki 02/292 73 89 vsak delavnik med 8. in 16. uro.

Seznam prodajnih mest brezplačnih vozovnic lahko najdete tukaj.

M.I.