Z dnem ponovne razglasitve epidemije (Uradni list RS, št. 146/2020), so na Upravni enoti Šentjur prešli na sistem naročanja strank.

Vse stranke vljudno prosijo, da se pred obiskom naročite oziroma pridobite potrebne informacije:
• na telefonski številki: 03 747 12 80 – naročanje in splošne informacije,
• po elektronski pošti: [email protected] ali preko portala eUprava ali
• pisno na naslov: Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.

S sistemom naročanja upravna enota strankam, obiskovalcem omogoča, časovni potek obiskov varno in razumno poslovanje brez čakalnih vrst. S tem vsi skupaj s svojim ravnanjem prispevamo k zajezitvi širjenja okužbe z virusom COVID-19.

Vir: gov.si