V naše uredništvo smo prejeli izjavo župana Občine Slovenske Konjice Mirana Gorinška v zvezi s pobudo civilne iniciative o »piščančji farmi« v Konjiški vasi. Takrat je župan pojasnil, da so na občini prejeli pobudo, ki je trenutno v fazi preverjanja po pravni plati. Župan je povedal tudi, da je zahteva za referendum mogoča le o splošnih oziroma vsebinskih aktih občine. Po njegovih navedbah je šlo v konkretnem primeru za postopkovni sklep, ki ga je sprejel občinski svet o pričetku postopka sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Miran Gorinšek je bil takrat mnenja, da predlagatelj prehiteva postopek ter da imajo pobudniki in nasprotniki gradnje šele po uvedbi postopka možnost, da izrazijo svoja stališča.

Dne 17. 9. 2018 pa so iz urada župana Občine Slovenske Konjice sporočili, da so prejeli sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s tožbo Aziza Bradariča v zadevi »piščančja farma«, ki jo je pristojno sodišče zavrglo. Stranka je tožbo namreč vložila zoper županovo obvestilo, s katerim je zavrnil pobudo za razveljavitev sklepa, ki ga je sprejel občinski svet – sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi.

Zapisali so še, da je sodišče pritrdilo njihovim navedbam, da gre v konkretnem primeru za akt procesne narave v eni od faz postopka sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

M.I.