Ureditev prostorov Pošte na Podplatu

Občina Rogaška Slatina je zaključila z večletnim projektom ureditve novih prostorov Pošte na Podplatu. Občina je ob nameri Pošte Slovenije po ukinitvi poslovalnice na Podplatu in odprodaji objekta zasebniku prisluhnila potrebam krajevne skupnosti Kostrivnica po ohranitvi poštnih storitev v kraju in se zavezala, da bo objekt, kjer je nekoč Pošta že delovala, obnovila z lastnimi sredstvi.

Župan mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti predstavil investicijo, ki predstavlja pomemben gradnik življenja tako krajevne skupnosti Kostrivnica kot širše, saj storitve Pošte na Podplatu koristijo tudi naselja iz Občine Šmarje pri Jelšah (Mestinje, Pečica, Lemberg…) in številni mimoidoči.

Za ponovno poslovanje pošte na bivši lokaciji je Občina Rogaška Slatina, v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem, izvedla investicijsko vzdrževalna dela v objektu in okolici, v skupni vrednosti 41.000 eurov.

V letu 2020 so se obnovili notranji prostori objekta, v letu 2021 zamenjalo ostrešje in kritina objekta, v letu 2022 pa se je izvedla še energetska sanacija fasade objekta.

Cilj, ki sta si ga zadali Občina Rogaška Slatina in KS Kostrivnica, po ohranitvi pošte na Podplatu z več kot 100-letno tradicijo, je tako dosežen.

Občina Rogaška Slatina1