Urška Klakočar Zupančič državni zbor spremenila v otroški vrtec

Foto: Zajem zaslona Twitter / Davorin Kopše

Po Poslovniku državnega zbora bi moral predsedujoči ali predsedujoča skrbeti za red na seji državnega zbora. Zadnji dogodki ali dogodek, ki se je zgodil s poslanci SDS oziroma Zvonkom Černačem kažejo, da seje bolj spominjajo na otroški vrtec, kot pa resno razpravno dvorano. Klakočar Zupančičeva je namreč še enkrat več pokazala nespoštovanje do govornikov v razpravni dvorani.

Predsednica Državnega zbora je namreč ponovno mimo vseh določil in pravilnika posegla v besedo govornikov oziroma kot zastavo delila opomine vsem poslancem opozicije. Tako je Zvone Černač predsednico DZ opozoril, da 75. člen Poslovnika DZ določa, da predsedujoči skrbi, da se govornika ne prekinja med govorom. Govorniku lahko v besedo seže le predsednik seje ampak šele takrat, ko ga ta opozori na red.

Ko je poslanec SDS predsednico opomnil, da je sama ravnala mimo teh določb poslovnika, je Klakočar Zupančičeva nemudoma Černaču podelila opomin. V nadaljevanju mu je zabrusila, da se naj kar usede in mu to večkrat ponovila. Hkrati pa poslancu SDS očitala, da je preveč živčen, da bi lahko nadaljeval svoj nastop. Vse to kaže, da je Klakočar Zupančičeva DZ spremenila v otroški vrtec.

Vir: X