Občinski svet v občini Radenci je konec maja sprejel odločitev, da bo preimenoval “Titovo cesto” v “Cesto osamosvojitve Slovenije”, a je ustavno sodišče zadržalo izvršitev spremenjenega občinskega odloka. Razlog naj bi bila pobuda o referendumu na katerem bi odločali o usodi poimenovanja te ceste. Po mnenju župana Romana Leljaka je ustavno sodišče iskalo napake v postopku, kar je občini prineslo visoke stroške. V omenjenem primeru bo tako najbolje ustaviti postopek in organizirati referendum, kjer bodo občani lahko legitimno izrazili voljo o spremembi imena ceste.

Sprva je župan občine Radenci Roman Leljak želel Titovo cesto preimenovati v “Cesto Ateja Šarića”, doktorja in nekdanjega lastnika tamkajšnjega turističnega kompleksa, kasneje pa so skupaj z občinskem svetom sprejeli odločitev, da cesto preimenujejo v “Cesto osamosvojitve Slovenije”. Glede na presojo ustavnega sodišča, zadrževanje izvršitve izpodbijanja občinskega odloka, naj ne bi povzročilo škodljivih posledic. V primeru kasneje razveljavitve oziroma v primeru da odpravijo odlok, pa bi nastali stroški za stanovalce in občino zaradi menjave dokumentov ter označb za hiše in ulice.

 

Župan občine Radenci Roman Leljak pravi nasprotno: “Za občane ne bi nastali novi stroški, kajti stroške menjave dokumentov bi krila občina, prav tako tudi označbe na hišah.” V tej ulici tako živi 130 ljudi, katerim bi morali pokriti stroške za zamenjavo dokumentov. Leljak še poudari, da so trenutni odvetniški stroški, ki so nastali zaradi referenduma in postopkov na upravnem ter ustavnem sodišču postali veliko večji od tistih, ki bi nastali zaradi same zamenjave dokumentov in označb.

Avtorica Sara Kovač, več lahko preberete tukaj.