V času spomladanskih čistilnih je še kako na mesto opozorilo na pazljivo ravnanje z azbestnimi odpadki

Foto: Zavas Slovenija

S pomladnimi dnevi se pričenjajo tudi različna opravila s katerimi ljudje želimo očistiti svojo okolico. Ampak hkrati se je potrebno zavedati, da v Sloveniji iz delovnega in življenjskega okolja še nismo odstranili vseh izdelkov iz azbesta zato ob čiščenju azbestne odpadke pogosto najdemo neustrezno odložene ali bilje rečeno odvržene v naravi.

Tako je v naravi moč najti azbestne odpadke v obliki odslužene strešne kritine, obliki gradbenega odpada z azbestnimi tesnilnimi masami, smolami, lepili, azbestnih opek, azbestnega betona, azbestnih vodovodnih in kanalizacijskih snovi, peči, talnih oblog z azbestno izolacijo, plošč vinaz, različnih izolacijskih materialov, tesnil, past, kitov, fasadnih plošč itd.

Na divjih odlagališčih se velikokrat komunalni odpadki mešajo z azbestnimi. Zato je v takšnih primerih še kako pomembno, da najprej poskrbimo za odstranitev azbestnih odpadkov in v nadaljevanju za odstranitev ostalih odpadkov. V kolikor med čistilno akcijo naletite na azbestne odpadke jih nikar ne odstranjujte sami, temveč o tem obvestite organizatorje čistilne akcije oziroma osebe, ki so usposobljene za ravnanje s takšnimi odpadki in imajo ustrezno opremo. Če takšne odpadke najdete kadar koli v naravi o tem nemudoma obvestite tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Namreč potrebno se je zavedati, da so azbestni odpadki nevarni odpadki. Zato je pri odstranjevanju tovrstnih odpadkov potrebo poskrbeti za zaščito sebe, drugih ljudi in okolja. Azbest so namreč mikroskopsko majhna in lahka vlakna, ki v zraku lebdijo in so neuničljiva. Prav tako teh vlaken ne vidimo, vonjamo ter ne občutimo z vdihavanjem. Takšna vlakna so rakotvorna in njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Delci pri vdihu zaidejo globoko v pluča, kjer lahko ostanejo več let na kar se pojavijo različne bolezni pljuč. Tako lahko od vdihavanja teh delcev do izbruha bolezni mine tudi med 10 in 40 let.

Da boste ob morebitnem kontaktu za azbestom ravnali pravilno si je vsekakor priporočljivo ogledati spodnji dve prilogi.

https://www.youtube.com/watch?v=R5BJ-QGbF0c.

http://www.cilizadelo.si/brez-azbesta—varna-delovna-mesta-27-10-2017.html

M.I.