V času zaprtja javnega življenja na voljo storitve CSD, socialnovarstveni programi in programi v podporo družini

Foto: iStock

Vlada RS z odlokom predvideva popolno zaprtje javnega življenja obdobju 1. 4. 2021 – 12. 4. 2021. Ker že dalj časa trajajoče obdobje epidemije prinaša številne negotovosti, strah in stiske pri mnogih družinah in posameznikih z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočajo, da bodo tudi v tem obdobju na voljo storitve Centrov za socialno delo. Še posebej izpostavljajo, da se bodo v tem času ob upoštevanju vseh ukrepov izvajale naloge kot so npr. intervencije zaradi nasilja v družini, aktivnosti v primeru ogroženosti otrok, prva socialna pomoč in psihosocialna pomoč v stiski, izvajanje skrbniških nalog v nujnih primerih in vse druge nujne naloge.

Aktualne informacije o delovanju CSD najdete na spletni strani Centri za socialno delo Slovenije in Skupnost centrov za socialno delo.

V tem času bodo na voljo tudi storitve izvajalcev programov v podporo družini, večgeneracijskih centrov in socialnovarstveni programi na področju preprečevanja nasilja, duševnega zdravja, brezdomstva, zasvojenosti, otrok in mladostnikov, starejših, Romov, invalidov in drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju stisk in socialnem vključevanju ranljivih skupin prebivalstva.

Programi so tudi v tem času dosegljivi na telefonske številke in elektronsko pošto objavljeno na svojih spletnih straneh.

V tem času nemoteno delujejo tudi izpostavljene telefonske številke:

TOM telefon – Zveza prijateljev mladine Slovenije – na telefon se lahko obrnejo mladi vsak dan med 12. in 20. uro na brezplačno telefonsko številko 116 111, dostopni so tudi preko elektronske pošte [email protected].

SOS telefon – Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – na telefon se lahko obrnejo vse žrtve nasilja 24/7 na telefonsko številko 080 11 55 ali preko elektronske pošte [email protected].

Društvo Zaupni telefon Samarijan – na telefon se lahko obrnejo vsi, ki se znajdejo v stiski 24/7 na telefonsko številko 116 123.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Uredništvo