V Celjskem domu predstavljene zelene zgodbe o uspehu

Foto: ZCC

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec ter Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško so organizirali v sredo 4. marca 2020 delavnico na temo trajnostnega razvoja turizma v sloveniji. Delavnica je potekala v Celjskem domu in so jo poimenovali Skupaj na zeleni poti.

Organizatorji so tako turističnim ponudnikom, lokalnim vodnikom in ponudnikom nastanitev na omenjenih destinacijah predstavili nacionalni program Zelena shema slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Na dogodku so prejemniki zlatega znaka Slovenia Green Destination (Laško) in bronastega znaka (Celje in Žalec) iz “prve” roke predstavili zelene zgodbe ter nosilne turistične produkte zelenih destinacij. Udeležencem delavnice sta bila predstavljena tudi primera dobrih praks s strani Hotela Park (Travelife) in Posestva Trnulja (veriga Bio Hotels) ter mednarodno verificiran trajnostni certifikat Greenkey.

V izjavi za javnost so v Zavodu celeia Celje ob tem še zapisali: “Zelena, okoljsko in družbeno odgovorna destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oz. odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih razvoja in delovanja. Nenazadnje pa smo v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živimo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijazna in prijetna za vse, ki v destinaciji živimo, delamo in ustvarjamo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.”

Destinacije Celje, Žalec in Laško se lahko pohvalijo, da so že od leta 2016 zelene destinacije Slovenije in so bile tako med prvimi destinacijami v Sloveniji, ki so pridobile znak Slovenia Green Destination. Vse omenjene destinacije so vključene v sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji in skladno s tem razvojem izvajajo tudi številne trajnostne aktivnosti, ki jih usmerja Slovenska turistična organizacija.

M.I.