Kot poroča spletni portal Novega tednika je vlada že spomladi lani za bolnišnično nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice Celje zagotovila skoraj 118 milijonov evrov denarja. Bolnišnica že izvaja določena dela, izgradnja nadomestne novogradnje bo potekala v štirih etapah, njen zaključek je predviden v letu 2024. V zadnji fazi se obetajo novi prostori ginekološko-porodniškega oddelka bolnišnice, ta oddelek je med najstarejšimi.

Kot še poroča spletni portal Novega tednika da kljub temu, da so na ginekološko-porodniškem oddelku v zadnjih letih dodobra obnovili kar nekaj prostorov je dejstvo, da potrebuje celjska porodnišnica novo stavbo.

Leta 2008 je Celjska bolnišnica dokončala modernizacijo z izgradnjo centralnega bolniškega objekta, večji del zdravstvene dejavnosti pa izvaja še vedno v starem delu bolnišnice – v objektih, starih tudi do 130 let, poroča Novi tednik.

 

Vir: nt-rc.si