Mestna občina Celje začenja z ureditvijo dela Lilekove in Gubčece ulice, po poročanju STA mora izbrani izvajalec del celjska družba Vzdrževanje in obnova cest dela zaključiti v devetih mesecih. Projekt je ocenjen na 1,2 milijona evrov, občina je od infrastrukturnega ministrstva pridobila nekaj manj kot 600.000 evrov nepovratnih sredstev.

Po navedbah celjske občine bodo v sklopu projekta zmanjšali število parkirnih mest na obeh ulicah, namestili bodo klopi, stojala za kolesa, koše za smeti, postavili javne razsvetljave ter ob robu Gubčeve ulice bodo zasadili drevesa. Obenem bodo postavili tudi table, ki bodo označevale območje prometne ureditve ter obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo.

Kot poroča STA bodo na novo uredili celotno območje, ki je veliko približno 1800 kvadratnih metrov, tlakovali in to tako, da bodo nadaljevali z zasnovo oblikovanja pred nekaj leti obnovljenega dela starega mestnega jedra. Obnovili bodo tudi vse cevovode in komunalne vode za odvajanje meteornih in odpadnih vod. Dve parkirni mesti bodo označili pred nekdanjo blagovnico, od tega eno za osebno vozilo za gibalno ovirane osebe.

Načrtujejo pa na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, vgradnjo podzemnega sistema za zbiranje odpadkov. Ni še natančno znan strošek arheoloških izkopavanj, ki jih pričakujejo na območju vgradnje podzemnih zbiralnikov, poroča STA.

Pojasnjujejo, da je namen naložbe umirjanje motoriziranega prometa in zmanjšanje parkirnih površin na omenjenem območju, povečevanje površin za pešce v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih peš, povečevanje površin za kolesarje v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih s kolesom, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, poroča STA.

Pri tem projektu gre za enega od ukrepov trajnostne mobilnosti, katere je celjska občina opredelila v celostni prometni strategiji.

Vir: STA