Pri Svetem Jožefu v Celju je pretekli petek potekala prva nacionalna konferenca o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji. Srečanje so pripravili v sodelovanju s Teološko fakulteto. Namen same konference je bil, da se v Sloveniji spregovori o temeljih in pomenu duhovne in religiozne oskrbe v različnih javnih institucijah.

Uvodno predavanje sta opravila in s tem predstavila osnove duhovnosti izr. prof. dr. Branko Klun in doc. dr. Andrej Šegula, ki je spregovoril tudi o aplikativnosti duhovnosti v vsakodnevno življenje in delo v ustanovah. Organizatorji so ponosni, da je imela konferenca tudi mednarodno razsežnost, saj je svoj pogled na razlikovanje duhovne in religiozne duhovnosti predstavil prof. dr. Piotr Krakowiak iz poljske univerze Nikolaja Kopernika.

Konferenca se je v popoldanskem času nadaljevala z okroglo mizo na kateri so bili prisotni: vojaški vikar Matej Jakopič, policijski vikar Igor Jereb, bolniški kurat msgr. Miro Šlibar in zaporniški vikar Robert Friškovec. Vsak izmed omenjene četverice je spregovoril o svojih izkušnjah dela vikarja.

Vsi prisotni so si bili na koncu enotni, da pojem duhovnosti zavzema širše področje kot pojem religioznosti. Prav tako so se strinjali, da vsi ljudje, ne glede na versko ali kulturno izhodišče imamo duhovne potrebe, ki jih je potrebno prepoznavati in nanje sočutno odgovarjati. Potrebno je razviti tudi vizijo duhovne oskrbe, ki bo na različne načine odgovarjala na duhovne potrebe sočloveka. Človek predstavlja središče duhovne oskrbe ne glede na njegova osebna prepričanja in življenjske usmeritve. Zaradi tega so za prepoznavanje, ocenjevanje in zadovoljevanje duhovnih potreb potrebna znanja. Zato so potrebna usposabljanja za zaposlene različnih poklicev, ki se pri svojem delu srečujejo z duhovnimi potrebami sočloveka, kakor tudi za duhovne oskrbovance, ki bi znanja pridobili na specialistični ravni.

M.I.