Mestna občina Celje je sporočila, da so na križišču Ronkove ulice in ulice Ložnica pri Celju zgradili obojestranski pločnik in izvennivojski prehod za pešce, ki hkrati predstavlja tudi hitrostno oviro. S tem so pešcem, predvsem pa otrokom iz Ronkove ulice ter območja Mestne četrti Slavko Šlander in Mestne četrti Dolgo polje, ki obiskujejo OŠ Lava, zagotovili večjo prometno varnost. Manjka še  spremljajoča javna razsvetljava, ki jo bodo postavili predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Kot pojasnjujejo na mestni občini Celje to križišče doslej ni bilo opremljeno s pločnikom, pa tudi označenega prehoda za pešce ni bilo. Ker je cesta na tem odseku položna in ravna, so vozniki pogosto prekoračili dovoljeno omejitev hitrosti in s tem resno ogrožali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V letošnjem letu je mestni občini Celje uspelo urediti zemljiško-knjižno stanje na delih parcel, ki so bili v zasebni lasti. To je bilo nujno, da so lahko pristopili k ustrezni ureditvi cestne infrastrukture na tem križišču in poskrbeli za večjo prometno varnost tudi v sklopu ureditve varne šolske poti. Naložba je ocenjena na okoli 20.000 evrov.

Vir: MOC