Gre za povsem brezpapirno poslovanje v cestnem tovornem prometu, kar je redkost tako v Sloveniji, kakor tudi v Evropi. V prihodnje bo (tudi na podlagi izkušenj tega prevoza) izvedenih še več tovrstnih prevozov. Prednost: večja varnost v cestnem prometu in boljša gospodarska konkurenčnost.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je 11. 11. 2020 sodelovala pri pilotnem projektu e-CMR-a ob izvozu blaga v prostorih enega od slovenskih podjetij v Mariboru. Pilotni projekt je bil izveden z namenom demonstracije uporabnosti (predvsem prednosti) elektronske oblike CMR dokumenta (gre za elektronski tovorni list) z namenom detekcij morebitnih dodatnih zahtev deležnikov CMR pogodbe kot tudi nadzornih organov. Elektronski dokument CMR se lahko uporabi za izvajanje prevozne pogodbe in tudi za namene predložitve informacij o prevozu nadzornim organom. Pri pilotnem projektu so poleg strank prevozne pogodbe sodelovali nadzorni organi Policije, Ministrstva za infrastrukturo in FURS-a. Sistem je zasnovan na način, da računalniška aplikacija shrani dokument v elektronski obliki in na tej podlagi se kreira QR koda, preko katere nadzorni organi lahko prikličejo e-CMR in vidijo v njem zapisane podatke. QR kodo ima na telefonu v mobilni aplikaciji voznik, ki jo po potrebi pokaže nadzornim organom (policija, carina in drugi). V Evropski Uniji se že izvajata dva podobna pilotna projekta, Slovenija pa želi skupaj s Turčijo  s podobnim pilotnim projektom demonstrirati prednosti elektronske izmenjave informacij.

Elektronski tovorni list (e-CMR) z elektronsko komunikacijo izda prevoznik, pošiljatelj ali katera koli oseba, ki je zainteresirana za izvajanje prevozne pogodbe, in ima enako dokazno vrednost in enake učinke kot papirni tovorni list. Kratica CMR označuje mednarodni sporazum o čezmejnem cestnem prevozu blaga.

Avtoprevozniki bodo imeli zaradi e-CMR nižje stroške poslovanja, hitreje bodo lahko izdajali račune in imeli manj napak pri dostavi in ​​prejemu blaga.

Na drugi strani bo tudi nadzornim organom (v konkretnem primeru FURS) takšno brezpapirno poslovanje omogočilo  hitrejše administrativne postopke, večjo preglednost in natančnost podatkov ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem pravil s področja cestnih prevozov blaga. Pošiljke se bodo lahko spremljale sproti, dostop do informacij in dokazilo o prevzemu in dostavi pošiljke pa se bo lahko izvajalo v realnem času.

Zaradi svoje digitalne narave se lahko e-CMR enostavno integrira z drugimi storitvami, ki jih uporabljajo prevozna podjetja oziroma dobavitelji in prejemniki, na primer carinska deklaracija ali storitve upravljanja voznega parka. S prehodom na elektronsko obliko imajo vse tri stranke, vključene v vsako pošiljko (pošiljatelj, prejemnik, prevoznik), korist od povečane splošne učinkovitosti logistike, kar ima za posledico večjo gospodarsko konkurenčnost.

Prednost je tudi večja varnost v cestnem prometu, saj je e-CMR mogoče povezati s sistemom eCall, sistemom za tovornjake, ki samodejno kličejo službe za nujne primere v primeru prometne nesreče.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije