V Cinkarni Celje načrtujejo izplačilo dividend v višini 75 % bilančnega dobička oziroma 13,20 evrov na delnico

Foto: Cinkarna Celje

V Cinkarni Celje so pojasnili uporabo bilančnega dobička leta 2019. V podjetju načrtujejo, da bodo v letu 2020 zaradi ohlajanja mednarodnega gospodarstva in neugodnih trendov v industriji pigmenta titanovega dioksida, realizirali čisti dobički v višini 14,1 milijonov €, kar je za 34 % manj kot v letu 2019.

Ob tem so v Cinkarni Celje so ob tem še zapisali, da bi razpoložljiva denarna sredstva ob koncu leta 2019 in prosti denarni tok iz poslovanja v letu 2020 predvidoma zadostovala za kritje investicijskih potreb in izplačilo dividend v višini 75 % čistega dobička doseženega v letu 2019. Vendar so se razmere v prvi četrtini leta 2020 zaradi hitrega širjenja pandemije COVID-19, pomembno spremenile.

Z namenom dviga odpornosti poslovnega sistema in obvladovanja likvidnostnih tveganj je uprava predlaga izplačilo dividend v višini 10,5 milijonov € oziroma 13,20 €/delnico. S tem se bodo dividende na delnico izplačane v letu 2020, v primerjavi z letom prej, znižale za 53,3 %. Skupna vrednost dividendnega izplačila pa bi dosegla 49 % ustvarjenega čistega poslovnega izida v letu 2019.

Uprava je mnenja, da predlagana delitev bilančnega dobička na ustrezni način odraža poslovno uspešnost družbe, zagotavlja primerno dividendno donosnost in hkrati odgovorno naslavlja pomembno spremenjene pogoje poslovanja podjetja, zaradi širjenja pandemije COVID-19in pričakovanih posledic te širitve. Razlika v višini 5,3 milijone € se kot preneseni dobiček prenese v naslednje poslovno leto.

M.I.