V članku “Kmalu začetek gradnje Dečkovega naselja”, avtorja B.S. lahko beremo, da bi se naj konec meseca  začela pripravljalna dela, ki bodo omogočala izgradnjo šestih večstanovanjskih objektov, ki bodo del projekta Stanovanjska soseska Dečkovo naselje. Šest večstanovanjskih objektov se bo razprostiralo na 20.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču na Ostrožnem in bodo razpolagali s 142-imi stanovanji.

S projektom želijo zagotoviti dodatno ponudbo najemnih stanovanj, kar bi pripomoglo k delni zadostitvi potreb po najemniških stanovanjih v Celju. Glavni investitor projekta so Nepremičnine Celje d.o.o., v katerem so za Celje info povedali, da so pri tem projektu zasledovali dve osnovni vodili: ustvarjanje kvalitetnih ambientov v soseski in ustvarjanje kakovostnih stanovanjskih površin za različne tipe bivanjskih skupnosti.

V naselju želijo zgraditi šest večstanovanjskih stavb s 142-imi stanovanji in garažno hišo. Vse stavbe bodo imele stanovanja od pritličja do zadnjega nadstropja. Kljub vsemu družba Nepremičnine Celje d.o.o, še čaka na sklep o predhodnem postopku s strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Družba do prejema tega sklepa na Upravno enoto še ne more vložiti vloge za gradbeno dovoljenje. Kljub vsemu so prepričani, da bo Mestna občina Celje svoj del pri gradnji Dečkovega naselja pričela že meseca junija. V kolikor bo šlo vse po načrtu v družbi načrtujejo, da bodo z gradnjo večstanovanjskih stavb in garažno hišo pričeli v mesecu oktobru. Zaključek projekta načrtujejo za konec leta 2021.

Struktura predvidenih stanovanj

V objektih bo 14 oskrbovanih stanovanj, ki so projektirana na podlagi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. Omenjena stanovanja bodo v najem podeljena s Pravilnikom za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem.

36 stanovanj bo v najem oddanih mladim in mladim družinam na podlagi Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam v obdobju do leta 2021 in v skladu s Pravilnikom o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj posebnim kategorijam upravičencev.

Največ stanovanj, kar 96 bo dodeljenih prosilcem glede na njihovo socialno ogroženost oziroma stanje. Teh 96 stanovanj bo podeljenih na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v obdobju 2019-2021. Pri tem bodo upoštevana tudi pravila, ki izhajajo iz Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za opravljanje subvencioniranih najemnin in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Skupna vrednost projekta naj bi znašala 13.440.387,12 evrov. Od tega naj bi ESRR prispeval 4.611.608,80 evrov in Republika Slovenija 1.152.902,20 evrov. Družba Nepremičnine Celje bodo za projekt namenila 6.926.534,78 evrov ter Mestna občina Celje lastna sredstva v višini 749.341,34 evrov.

 

Članek “Kmalu začetek gradnje Dečkovega naselja” je dosegljiv tukaj: https://www.celje.info/aktualno/junija-zacetek-gradnje-deckovega-naselja-foto/