V Domu ob Savinji trenutno razvažajo obroke 167-im starejšim osebam, če bo potrebno jim bo pomagala tudi Civilna zaščita

Foto: pixabay.com

Z Mestne občine Celje so sporočili, da v teh izrednih razmerah javna kuhinja na I. osnovni šoli obratuje po posebnem režimu. Od včeraj naprej razdeljujejo »lunch pakete« za vse, ki so upravičeni do koriščenja, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 11. in 13. uro. Pri obratovanju se držijo pravil higiene in razdalje med uporabniki.

Sporočili so še, da v Domu ob Savinji razvažajo tople obroke 167-im starejšim osebam, ki so tudi sicer njihovi odjemalci. Če se bo izkazala potreba, bo domu pri trem pomagala Civilna zaščita Celje. Tisti posamezniki, ki so v tej situaciji izrazili potrebo po toplem obroku in nimajo druge možnosti, se obračajo na Civilno zaščito Celje. Trenutno so lahko zadostili vsem potrebam.

M.I.