V Domu SeneCura Vojnik prosijo za prijavo prostovoljcev, ki bi jih lahko aktivirali v primeru zaostrenih razmer

Foto: dom-vojnik.si

Ker se število okužb po domovih za starejše po Sloveniji širi se tudi v domu SeneCura v Vojniku zavedajo, da lahko sami kmalu zabeležijo pvo okužbo pri njihovih oskrbovancih ali zaposlenih. Ker si želijo v primeru večjega števila okuženih za stanovalce skrbeti tako kot to počno dosedaj so se s prošnjo obrnili tudi na župana Vojnika Branka Petreta.

V pismu so župana prosili, da preko svojih platform med občane razširi prošnjo po prostovoljcih z medicinsko izobrazbo, ki bi v primeru zaostrenih razmer lahko pomagali.

V upanju, da se skozi različne medije najdejo primerni kadri tudi v našem uredništvu pismo župano objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod župan,

želimo vas obvestiti o obsežnih ukrepih in aktivnostih, ki smo jih sprejeli v času pandemije s koronavirusom, z namenom zaščite naših stanovalcev in sodelavcev, obenem pa vas vljudno prosimo tudi  za vašo podporo in sodelovanje.

Obsežni zaščitni ukrepi

Za zaposlene smo izvedli številna usposabljanja glede zaščitnih in higienskih ukrepov, ter jih opremili z natančnimi navodili in pripomočki. V naši centrali smo ustanovili mednarodni krizni štab, ki vsakodnevno ocenjuje položaj in po potrebi prilagaja ukrepe, tudi za Slovenijo.

Naš razpored dela prilagajamo razmeram, trenutno pa temelji na fiksnih timih, ki delujejo vedno v isti sestavi  z istimi stanovalci, da bi v primeru okužbe zaradi karantene prišlo do izpada čim manj osebja. Urnik, predajo službe in odmore smo prilagodili tako, da je tudi med samimi zaposlenimi čim manj stika.

Zaposleni v podjetju SeneCura skrbimo za stanovalce z veliko mero zavzetosti in skrbnosti, na kar smo zelo ponosni.

Ohraniti stik – skrbeti za raznolikost

Kljub temu, da smo dom zaprli za obiskovalce, poskuša naše osebje z raznimi aktivnostmi skrbeti za njihovo dobro počutje. Še posebej pomembno je tudi to, da imajo lahko naše stanovalke in stanovalci stalen stik s svojimi družinami. Da bi lahko ohranili stik med našimi oskrbovanci in njihovimi svojci, jim pomagamo pri telefoniranju in video-klicih. 

Tako se lahko družine med seboj pogovarjajo na varen način in se prepričajo, da so vsi dobro. Za obe strani je pomembno ohranjati stik, saj lahko družine s spodbujajočimi pogovori veliko pripomorejo k dobrobiti stanovalk in stanovalcev.   

Prošnja za podporo 

Trenutno je v našem SeneCurinem domu mirno, brez potrjenih okužb, vendar se zavedamo, da se lahko ta položaj vsak trenutek spremeni. Upamo na najboljše.

Če pride do okužbe, bo prišlo kljub vsem ukrepom do izpada dela osebja. Glede na to, da so kadrovski normativi že v normalnih razmerah zelo skromni, bomo izpad z našim osebjem težko nadoknadili. V naših občinah pa obstajajo številni ljudje, ki imajo izobrazbo iz zdravstvenega področja, vendar svojega poklica ne opravljajo, oziroma so zaradi situacije razbremenjeni. Te osebe bi prosili, da bi bile v primeru krize na voljo našemu domu kot rezervni tim. 

Želeli bi nagovoriti naslednje kvalifikacije: diplomirane med. sestre in zdravstvenike, zdravstvene tehnike, bolničarje, negovalce, kuharje in čistilke. 

Prosili bi vas, da ta poziv razširite preko svojih obstoječih platform med vaše občanke in občane. Prosimo, da se nam oglasijo na elektronski naslov [email protected], mi pa jih bomo kontaktirali.

Najlepše se vam zahvaljujemo za vašo podporo in dobro sodelovanje. Skupaj bomo obvladali te težke čase.

Breda Božnik, direktorica

M.I.