V Državni zbor poslan vladni predlog novele zakona o državnem tožilstvu

Foto: pixabay.com

Na današnji 24. redni seji je vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D), ki ga sedaj v nadaljnjo obravnavo pošilja Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Vlada predlaga, da se predlog zakona v Državnem zboru obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni in s pravom Evropske unije in manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.

Predlog zakona predvideva prilagoditev veljavnih določb ZDT-1 tako, da ne bodo v nasprotju z vsebino evropske uredbe o Agenciji EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ.

Predvidena je tudi realizacija priporočil Računskega sodišča o določitvi zakonske podlage za delovnopravno ureditev sodelovanja državnotožilskega osebja pri opravljanju nujnih procesnih dejanj in o izvajanju in evidentiranju pripravljenosti in dežurstva državnega tožilstva in državnotožilskega osebja.

Po sprejemu Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) leta 2011, ki je uvedel novost, s katero so bili določeni načini za zagotavljanje učinkovite in enotne politike pregona, se je v praksi pokazalo, da ureditev ni bila izvajana na način, kot je bila oblikovana ob sprejemu zakona. Zato se s predlogom zakona ta določba konkretizira.

Vir: Vlada