Projekt Splavarske brvi, ki povezuje levi breg Savinje pri Osrednji knjižnici Celje z Mestnim parkom je predstavljen na razstavi »Ride a Bike! Reclaim a City« v nemškem Frankfurtu. Razstavo je organiziral Deutsches Arhitekturmuseum, odprta bo do 2. septembra letos, na njej pa je predstavljenih 28 projektov vzorčnih mest, ki najbolje uvajajo trajnostno mobilnost s poudarkom na transformaciji mestnih površin v kolesarjem prijazne urbane prostore. Obenem je pri švicarski založbi Birkhauser izšla monografija, v kateri je prav tako predstavljena celjska Splavarska brv. Gre za odlično priložnost promocije za mesto Celje in je obenem spodbuda za projekte, s katerimi v Celju načrtujejo izgradnjo nove kolesarske infrastrukture.

Splavarska brv je bila zgrajena leta 2014. Zaradi poplavne varnosti na porečju Savinje je bila stara, armirana betonska brv zamenjana z novo mostno konstrukcijo, ki s svojo spodnjo ploskvijo sega iznad višine stoletnih voda reke Savinje. Most je iz arhitekturnega vidika zaradi svoje elegance in drznosti nekaj posebnega, dolg je skoraj 150 metrov. Most v enem loku premošča reko in Partizansko cesto, nato se v obliki vijačnice spusti na območje Mestnega parka. Nosilna jeklena konstrukcija mostu je težka okoli 160 ton. Na Mestni občini Celje se zavedajo, da so mostovi odraz razvoja družbe in njene arhitekture ter inženirske kulture.

Foto: Gregor Katič

Splavarska brv se postavlja ob bok najboljšim projektom v tujini, to priznavajo tako poznavalci v Frankfurtu kot tudi številni turisti, ki se po ogledu starega mestnega jedra preko nje sprehodijo v Mestni park Celje. Na Mestni občini Celje verjamejo, da bodo čez čas lahko pot skozi park nadaljevali tudi do 505 metrov dolgega visečega mostu tibetanskega stila, ki bo povezoval Miklavški hrib  in grajski hrib pod Starim gradom Celje. Ker je bil načrt, da se zgradi viseči most večinoma pozitivno sprejet, na Mestni občini Celje z veseljem nadaljujejo s postopki. Tako na osnovi idejne zasnove Viseče brvi Celje pridobivajo projektne pogoje nosilcev urejanja prostora, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Kot je že znano na Mestni občini Celje načrtujejo ureditev tako imenovane doživljajske poti, ki bo turiste vodila mimo zgodovinskih in kulturnih znamenitosti v starem mestnem jedru mesta preko Splavarskega mostu do Mestnega parka in od tam dalje do Heraklejevega svetišča in preko visečega mostu na Stari grad. Vrednost celotnega projekta po prvih ocenah znaša okoli 3,3 milijona evrov. Ureditev dostopnih poti bo stala okoli milijon, gradnja mostu pa okoli 2,3 milijona evrov.

 

Vir: MOC