V javno-zasebnem partnerstvu bo v Celju potekala energetska obnova osmih objektov v vrednosti 4 milijonov evrov

Foto: pixabay.com

Včeraj sta župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in direktor javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. mag. Aleksander Mirt podpisala koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih objektov v Celju. Vrednost sanacije je ocenjena na okoli 4 milijone evrov.

Mestna občina Celje je že pri sprejemanju proračuna za leto 2018 načrtovala celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov in to v sklopu javno-zasebnega partnerstva s podjetjem Energetika Celje d.o.o.. Zaradi tega je bila včeraj podpisana koncesijska pogodba, ki opredeljuje celovito energetsko sanacijo vseh osmih objektov, vzdrževanje in zagotavljanje prihrankov za dobo 15 let. Že konec leta 2016 so mestni svetniki Mestne občine Celje sprejeli Odlok o javno- zasebnem partnerstvu za izvedbo energetske obnove stavb v Mestni občini Celje. V sam odlok je bilo vključenih 25 objektov in po konkurenčnem dialogu, ki je potekal v letu 2017 je bilo izbranih 8 javnih stavb. Sam odlok za izvedbo celovite energetske prenove ni bil dovolj, ampak je bilo potrebno pripraviti tudi razširjene energetske preglede ter pripraviti vso potrebno investicijsko dokumentacijo. S tem namenom se je Mestna občina Celje v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Kranj vključila v konzorcij, s pomočjo katerega so bile pripravljene aktivnosti sofinancirane s strani Evropske banke za obnovo in razvoj, s programom Elena.
V projekt bodo sedaj vključili štiri osnovne šole – OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje. Celovita energetska prenova se bo zgodila tudi v treh vrtcih Vrtec Zarja – enota Živ Žav, Vrtec Zarja – enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve – enota Mavrica, v projekt bodo vključili tudi Celjski dom. Celovita energetska prenova Celjskega doma bo znašala 1,6 milijona evrov in bo najdražji projekt v tem sklopu prenove.
Aggregate, Boiler, Heat Pumps
Kljub temu, da smo omenili, da se bo energetska prenova zgodila na 8.-ih objektih od 25.-tih, ki so bili vključeni v odlok, je včeraj ob podpisu pogodbe župan Bojan Šrot poudaril, da bodo ostali objekti, ki v tem sklopu niso bili izbrani, sanirani v prihodnjih letih. Povedal je tudi, da je bilo v konkurenčnem dialogu več zasebnih interesentov, vendar je najboljše pogoje podala družba Energetika Celje d.o.o., zato so z njimi tudi podpisali pogodbo.
Ker je sama investicija zelo obsežna in znaša okoli 4 milijone evrov, bo Mestna občina Celje kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo. Na tem javnem razpisu se dodelijo nepovratna sredstva iz kohezijskih skladov in bi zato lahko v primeru uspešne prijave pridobili do 40 odstotkov kohezijskih sredstev, kar bi predstavljalo okoli 1,6 milijona evrov. Energetika Celje d.o.o. bo za izvedbo projekta namenila nekaj več kot polovico predvidenih sredstev ali 1,9 milijona evrov. Preostala sredstva, ki predstavljajo 450.000 evrov bo prispevala Mestna občina Celje iz proračuna za leto 2018.
Najpomembnejši je podatek, da bo zajamčeni prihranek vseh osmih objektov na leto znašal 175.000 evrov, kar v petnajstih letih za kolikor je podpisana pogodba znese okoli 2 milijona evrov. S tem bodo zmanjšali tudi ogljični odtis, izboljšali bivalno oziroma delovno okolje in omogočili prihranke pri vzdrževanju.

Mag. Aleksander Mirt, direktor Energetike Celje d.o.o. je včeraj ob podpisu pogodbe poudaril, da bodo v sodelovanju s samimi uporabniki objektov in v dogovoru z občino našli najbolj optimalen čas, v katerem se bo izvajala prenova. Kljub vsemu pri njih načrtujejo v primeru ugodno rešene prve vloge Mestne občine Celje za pridobitev nepovratnih sredstev, da bi z deli lahko pričeli letos poleti, zaključili pa bi jih aprila naslednje leto.

 
M.I.