Še vedno je na Hrvaškem več deset tisoč slovenskih turistov. V petek je slovenska vlada zaradi izredno poslabšane epidemiološke slike uvrstila Hrvaško na rdeči seznam kar pomeni, da bo za vse, ki še bodo prestopili državno mejo odrejena 14-dnevna karantena.

Ne velja pa zaenkrat to za tsite, ki so bili v sosednji državi na dopustu že pred uvrstitvijo Hrvaške na rdeči seznam, v Slovenijo pa se morajo vrniti do ponedeljka, do 23.59 ure.

Vsem tistim, katerim se ne bo uspelo vrniti v državi do danes, do 23.59 ure, bodo prejeli odločbo o 14-dnevni karanteni. Za zaposlene to pomeni, da v času odrejene karantene nadomestila plače ne bo dobil. To velja tudi za tiste, ki se bodo s Hrvaške, ki je na seznamu rdečih držav, vračali po tistem, ko so tja odpotovali že po uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam držav. Nadomestila plač delavcev v karanteni od uveljavitve zadnjega protikoronskega zakona 11. julija vnovič krije država, pri tem pa je višina po novem odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Zahtevki gredo prek Zavoda za zaposlovanje, ki je doslej prejel 1780 vlog delodajalcev za povračila nadomestil plače zaradi karantene za 3209 oseb.

 

Inšpektorat RS za delo, objavljenega ob uveljavitvi zakona,  pojasnjuje, kdaj niste upravičeni do nadomestila: Če so bili že pred odhodom zaposlenega na Hrvaško ali v kakšno drugo državo na rdečem seznamu v veljavi predpisi, da mu bo ob povratku v Slovenijo odrejena karantena, potem praviloma ni upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi višje sile, saj najverjetneje niso izpolnjeni vsi elementi za to. Takšen dogodek namreč ni nepričakovan in se mu je mogoče izogniti oz. ga odvrniti.

Ostala pravila za nadomestilo plače so:

Zaposleni, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, pravico do nadomestila plače v višini, ki bi jo prejel, če bi delal, torej do 100 odstotkov povprečne mesečne plače za poln delovni čas.

Drugačna pa so pravila, ko gre za karantene, ki niso povezane z delom. Zaposleni, ki se odpravi v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu je ob povratku v Slovenijo odrejena karantena, in delavec, ki mora v karanteno zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela, imata tako pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače za poln delovni čas.

 

Vir: Moja Dolenjska