V Konjicah podpisana pogodba za razširitev tamkajšnjega zdravstvenega doma, ki bi se lahko pričela izvajati v začetku maja

Foto: zrece.e-obcina.si

Kljub omejenim aktivnostim in stikom je Občina Slovenske Konjice podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo razširitve Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Pogodba med občino in izvajalcem GES iz Celja je bila podpisana v četrtek, 2. aprila.

Na javnem naročilu je bilo izbrano podjeteje GES iz Celja, ki je ponudilo ceno 1.208.401,20 evrov. Omenjni izbrani ponudnik bi v kolikor bodo razmere to dopuščale pričel z deli v začetku maja 2020. Pogodba predvideva, da bodo dela zaključena do konca junija prihodnje leto..

Za razširitev ZD Slovenske Konjice so se občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče ter Javni zavod ZD Slovenske Konjice dogovorile 16. januarja letos, ko so podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta. Z razširitvijo bo ZD pridobil tri splošne ambulante ter prostore za fizioterapijo in ginekologijo. Skupaj bodo dodatne površine merile 890 m².

M.I.