V Laškem za participativni del proračuna namenili 90.000 evrov

Foto: pixabay.com

Občina Laško so se v soglasju s svetnicami in svetniki odločili za pristop k izvedbi parcipativnega proračuna za leti 2020 in 2021. V izjavi za javnost so zapisali, da imajo tako občanke in občani priložnost projekte za katere si želijo, da jih občina hitro uresniči.

Za leto 2020 je Občina Laško za namen participativnega proračuna namenila 90.000 evrov, katere so razdelili med posamezne krajevne skupnosti. Tako bo vsaki krajevni skupnosti v občini namenjen enak delež za namen participativnega proračuna in sicer 10.000 evrov.

Občani Laškega lahko svoje predloge oddajo do 20. 3. 2020 po pošti, po elektronski pošti ali osebno na sedežu občine. Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 po pošti ali v glavni pisarni občine.  Tako občina načrtuje, da bodo odločitve o razdelitvi denarja oziroma projektov znane do 27. 5. 2020.

M.I.