V članku “Dolg Mestne občine Celje je v letu 2018 precej poskočil”, objavljenem na celje.info lahko beremo, da se je skupni dolg v Mestni občini Celje se je v letu 2018 vrnil na raven iz leta 2016 in je bil za skoraj tri milijone evrov višji kot leta 2017. Po poročanju portala Celje.info je Mestna občina Celje četrta najbolj zadolžena mestna občina v Sloveniji. MOC ima za leto 2019 investicijsko naravnan proračun, kar pomeni, da se lahko občina v letu 2019 dodatno zadolži za največ 12 milijonov evrov. Tako znaša dolg na prebivalca Mestne občine Celje 561 evrov ter je enak dolgu na prebivalca v Mestni občini Ljubljana.  Najbolj je na prebivalca zadolžena Mestna občina Koper, kumulativni dolg pa je najvišji v Mestni občini Ljubljana.

Konec leta 2018 je znašal skupni dolg Republike Slovenije dobrih 32 milijard evrov, kar pomeni, da je vsak državljan bil zadolžen za dobrih 15 tisoč evrov, kar je podobno kot leto prej.

Iz podatkov o zadolženosti občin za leto 2018 je razvidno, da je v Sloveniji zadolženih večina občin. Le 13 občin izmed 212 je takšnih, ki nimajo niti evra dolga. V letu 2017 je bilo brez dolga 16 občin. Skupni dolg vseh slovenskih občin se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zvišal za skoraj 10 milijonov evrov. Skupni dolg slovenskih občin je ob koncu lanskega leta znašal skoraj 849 milijonov evrov, leta 2017 pa 839 milijonov evrov.

Najbolj zadolžena občina je še vedno občina Gornji Petrovci, katere dolg se je lani povečal za okoli 5 %. V tej občini znaša skupni dolg 4,1 milijona evrov, kar na prebivalca nanese 1.943 evrov, to je skoraj petkratnik povprečne zadolženosti slovenskega občana.

V letu 2018 je skupni dolg Mestne občine Celje znašal 27,8 milijonov evrov, kar je skoraj 3 milijone več kot leta 2017, ko je dolg znašal skoraj 25 milijonov evrov. Lani se je dolg Mestne občine Celje zvišal za okoli 12 % ter je najvišji med 11 slovenskimi mestnimi občinami.

Število prebivalcev v Mestni občini Celje na dan 1.1.2018 je bilo 49.537, trenutno je posamezni občan Mestne občine Celje »občinsko« zadolžen za 561 evrov, kar je 62 evrov več kot je znašal dolg na posameznega občana v letu 2017, ko je bil ta 499 evrov.

Članek “Dolg Mestne občine Celje je v letu 2018 precej poskočil” je dosegljiv tukaj: https://www.celje.info/aktualno/zadolzenost-mestne-obcine-celje-2018/