V letu 2019 se obračunavanje akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov ne bo spremenilo – od 1.095 evrov naprej

Foto: pixabay.com

V letošnjem letu oziroma v letu 2019 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteval veljavno zakonodajo. Tako bodo obračun izvajali skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) in Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 117/2016 in veljata od 1. januarja 2007 naprej.

Tako so iz ZPIZ-a sporočili, da se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od vseh zgoraj navedenih prejemkov, ki jih tudi izplačuje ZPIZ v primerjavi s preteklim letom ne bo spreminjal. Tudi Finančna uprava Republike Slovenije je 19. decembra 2018 na svoji spletni strani objavila Obvestilo o določitvi olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2019. Omenjeno lestvico mora pri obračunu akontacije dohodnine ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih prejemkov upoštevati ZPIZ.

Tako tudi v letu 2019 meja pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je glavni izplačevalec ZPIZ, ostaja pri višini od 1.095 evrov naprej. Tukaj se upošteva splošna in pokojninska olajšava.

Prav tako so vsi zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti Republike Slovenije, so pod pogojem, da drugi rezident zanje ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, upravičeni do splošne olajšave. To od 1. januarja 2019 na letni ravni znaša 3.302,70 evra.

M.I.