V letu 2019 slovenske klavnice zaklale 12 % več koz in 4 % več prašičev kot v letu 2018

Foto: SURS

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je objavil podatke, ki razkrivajo, da so v letu 2019  v Slovenskih klavnicah zaklali 1.000 konj, 116.000 glav goved, 260.000 prašičev, 12.000 ovc, 1.000 koz, 2.000 kuncev in 38.800.000 kljunov perutnine.

Vseh zgoraj omenjenih živali z izjemo kuncev je bilo v lanskem letu zaklanih več kot v letu 2018. Konj so zaklali približno za 11 % več (to pomeni približno 100 živali več), goved približno za 1 % več (to je približno 1.000 živali več), prašičev za točno 4 % več (to je približno 10.000 živali več), ovc za približno 1 % več (to je okoli 100 živali več), koz so zaklali za okoli 12 % več (to je približno 100 živali več) in perutnine približno za 2 % več (to je približno 603.000 živali več). Kuncev so zaklali približno 79 % manj (to je približno 9.000 živali manj).

Spremembe v masah v letu 2019 zaklanih živali v primerjavi z letom 2018 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali, so še objavili na SURS-u.

Foto: SURS