V letu 2023 začetek gradnje širokopasovnega omrežje tudi na celjskem podeželju

Foto: Pixabay.com

V sklopu projekta RUNE, v katerega je vključena tudi Mestna občina Celje, se je začela gradnja širokopasovnega optičnega omrežja, s katerim bo vzpostavljena možnost ultrahitre širokopasovne infrastrukture tudi na podeželju Mestne občine Celje, kjer še ni širokopasovnega omrežja.  Začetek gradnje na območju Celja je predviden poleti leta 2023.

Gradnja tras omrežja se je že začela v Podkraju pri Velenju, kjer bo tudi stalo vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom.

V Mestni občini Celje bo gradnja potekala predvsem v severnem delu občine – na območju Šmartnega v Rožni dolini, Gorici pri Šmartnem, Slatini v Rožni dolini, Ločah, Lopati, Brezovi, Otemni, Rožnem vrhu, Šentjungertu in v ostalih naseljih na tem območju. Gradnja na teh območjih se bo predvidoma začela sredi prihodnjega leta.

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia, v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow, je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF).

Mestna občina Celje