V članku “Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila sanacijo zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju”, objavljenem na celje.info lahko beremo, da je na petkovi dopisni seji je Vlada Republike Slovenije  v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt »Sanacija zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju«. Vrednost projekta je ocenjena na 590.000 evrov, predvidena vrednost investicije v letu 2019 je 400.000 evrov, v letu 2020 pa 190.000 evrov.

Namen projekta je saniranje zemljine na območju vrtca Anice Černejeve – enota Mavrica ter na območju vrtca Zarja – enota Ringaraja. Kot poroča omenjeni portal je ugotovljeno, da so tla onesnažena s cinkom in kadmijem, povečane vsebnosti so bile zabeležene tudi za živo srebro, svinec ter delno za arzen. Na območju vrtcev je zaradi presežnih opozorilnih in kritičnih vrednosti teh nevarnih snovi v tleh potrebno izvesti sanacijski ukrep zamenjave zemljine. Navedeno bo doseženo z odstranitvijo onesnažene zemljine, dovozom in vgradnjo nove zemljine, zunanjo ureditvijo vrtca, zamenjavo pohodnih površin ter ponovno ureditvijo igral.

Članek “Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila sanacijo zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju” je dosegljiv tukaj: https://www.celje.info/splosno/vlada-v-nacrt-razvojnih-programov-uvrstila-sanacijo-zemljisc-vrtcev-mavrica-zarja-v-celju/