V naši regiji plače ne dosegajo državnega povprečja

Foto: pixabay

Po poročanju Novega tednika je bilo v letu 2018 pri nas 981 tisoč ljudi, ki so bili delovno aktivni. Njihova povprečna bruto plača je bila sicer nekoliko višja kot v letu 2017 in v njihovem delovnem času se je delo opravljalo več kot tri četrtine časa.

981 tisoč delovno aktivnih prebivalcev pomeni 2,2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2017 ali 22 tisoč več delovno aktivnih ljudi. Delovno aktivno prebivalstvo je dosegalo stopnjo delovne aktivnosti v višini 55,8 odstotka, kar je za 1,2 odstotne točke več kot v letu 2017. Največ delovno aktivnih ljudi je bilo zaposlenih, kar 85 odstotkov, sledili so samozaposleni, ki jih je bilo 12 odstotkov ter pomagajočih družinskih članov, ki jih je bilo 3 odstotke.

Kot poroča Novi tednik je povprečna mesečna bruto plača delovno aktivnih znašala v lanskem letu 1.682 evrov, kar pomeni, da je bila povprečna mesečna bruto plača v letu 2018 za 3,4 odstotke višja kot v letu poprej. Od tega je bila v zasebnem sektorju mesečna bruto plača v letu 2018 višja za 4 odstotke, v javnem sektorju pa za 3 odstotke. Zaposleni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so prejemali najvišjo povprečno mesečno bruto plačo, ki je znašala 2.753 evrov.

Ob tem je potrebno še povedati, da se povprečne mesečne bruto plače razlikujejo po stopnji izobrazbe, ki jo imajo delovno aktivni. Tako so osebe z osnovnošolsko izobrazbo ali manj v letu 2017 povprečno prejemale mesečni bruto znesek v višini 1.134 evrov, zaposleni s srednjo šolo so v povprečju prejemali mesečni bruto znesek v višini 1.389 evrov ter osebe z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo so prejemale v povprečju mesečno plačo v višini 2.356 evrov, poroča Novi tednik.

V naši statistični regiji so zaposleni z osnovnošolsko izobrazbo edina skupina, ki so prejemali povprečne mesečne plače malo višje kot je slovensko povprečje. Zaposleni, ki imajo višjo izobrazbo so namreč prejemali dohodke za okoli 150 evrov nižje kot je povprečje v državi. Tudi odsotnost z dela je bila pri zaposlenih v naši regiji nekoliko višja kot je slovensko povprečje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je povprečna odsotnost iz dela v letu 2017 v Sloveniji znašala 15 dni in sicer so bile ženske v povprečju iz dela odsotne 19 dni, moški pa 12 dni. V naši regiji je bila povprečna odsotnost iz dela pri ženskah 20 dni pri moških pa 14 dni.

Vir: nt-rc.si