Občina Rogaška Slatina občane obvešča, da bo od 19.7.2019 do predvidoma 31.8.2019 potekalo video snemanje kategoriziranih občinskih cest na območju občine Rogaška Slatina. Po naročilu Občinske uprave Občine Rogaška Slatina bo snemanje izvajalo podjetje DFG Consulting d.o.o., Pivovarniška ulica 8, Ljubljana. Izvajalcu je občina izdala pooblastilo št. 371-0083/2019 z datumom 11.7.2019.

Snemanje se vrši z namenom pridobivanja podatkov o cestni infrastrukturi v občini. Na občinski upravi urejajo in osvežujejo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in ne bodo javno dostopni.

Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest. Kontaktna oseba za dodatne informacije o izvedbi snemanja na Občini Rogaška Slatina je Marjan Čuješ, tajnik občine ([email protected]., telefon 03 81 81 700, 03 81 81 714),kontaktna oseba iz strani DFG Consulting d.o.o. je mag. Uroš Ranfl ([email protected], telefon 01 4321 350 ali 031 563 512).

Vir: spletna stran občine Rogaška Slatina