V okviru nadgradnje železniške proge Zidani most – Celje tudi nov most v Marija Gradcu

Foto: gov.si

Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje zahteva tudi ureditev nekaterih cest in gradnjo mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu. Pripravljalna dela za omenjeni projekt so se tako pričela sredi meseca junija 2019.

Foto: gov.si

123 metrov dolg most z dvema asimetričnima razponoma

Gre za izgradnjo 123 metrov dolgega mostu z dvema asimetričnima razponoma in kateri bo imel eno rečno podporo, ki bo locirana izven glavnega vodotoka na prodnatem nanosu, ki je nastal s pomočjo toka reke Savinje. Načrt predvideva postavitev še treh opornih konstrukcij, dveh podpornih konstrukcij in ureditev cest.

V tem trenutku je izvedenih vseh pet začasnih in ena stalna podpora.   Za potrebe izvedbe opaža, armature in betona prekladne konstrukcije, pa se izvaja montaža začasne podporne konstrukcije iz različnih sestavljenih jeklenih profilov. Montaža se izvaja ob konstantni prisotnosti dveh avtodvigal.

Foto: gov.si

V naslednjih 14 dneh naj bi po načrtu izvajalca bila zaključena začasna podporna konstrukcija in potem v štirih večjih fazah izvedena mostna konstrukcija do maja 2020. v največji fazi načrtujejo vgradnjo 450 kubičnih metrov betona. V vmesnem času se bodo izvajala še sukcesivna dela na opornih in podpornih zidovih ter cestnih ureditvah. Dela naj bi bila predvidoma končana do meseca oktobra leta 2020.

Vrednost investicije ocenjujejo na 6,68 milijona evrov.

M.I.