Državni zbor je sprejel peti protikoronski paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic covida-19. Vsi navedeni ukrepi bodo veljali od 1. oktobra in vse do konca leta 2020, z možnostjo njihovega podaljšanja za dodatnih šest mesecev. V petem paketu pomoči bo zagotovljena pomoč delodajalcem, ki svojim delavcem ne bodo mogli zagotavljati dela v obliki plačila nadomestila plače za čakanje na delo. Delodajalci pa bodo lahko uveljavljali povračilo izplačanih nadomestil za čas odrejene karantene delavca z nekaterimi izjemami. Dodatno bo država zagotovila temeljni dohodek samostojnim podjetnikom, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom. 

Delodajalci bodo lahko uveljavljali pravico do povračila izplačanih nadomestil za čas odrejene karantene za delavce, ki jim ne bodo mogli organizirati dela na domu in za delavce, ki ne bodo mogli opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Vsak delodajalec, ki začasno svojim delavcem ne bo mogel zagotoviti dela zaradi epidemije koronavirusa bo lahko uveljavljal povračilo nadomestila za čakanje na delo. Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Nadomestilo plače znaša 80 odstotkov osnovne plače, vendar ne manj kot znaša minimalna plača.

Mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom
Pogoj za mesečni temeljni dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če upravičenec ni posloval v letu 2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020. Izredna pomoč za samozaposlene znaša 1.100 evrov mesečno, 700 evrov mesečno za samozaposlene v kulturi in 940 evrov mesečno za kmete. V tem sklopu bodo upoštevani vsi tisti, ki imajo registrirano dejavnost najkasneje od 1. septembra 2020.

Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe, in kmetom se zagotavlja tudi mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene. V višini 250 evrov se jim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene. Vsi navedeni ukrepi bodo trajali od 1. oktobra do konca leta 2020, z možnostjo podaljšanja za obdobje največ šestih mesecev.

Do tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila zdravnika
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga izda izbrani osebni  zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu, največ enkrat v koledarskem letu. Višina nadomestila delavcu znaša 80 odstotkov plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas, nadomestilo pa krije ZZZS.

Avtorica Sara Rančigaj, članek je bil prvotno objavljen tukaj.