V poletnih mesecih dela na viaduktu Žepina, zato lahko prihaja do zastojev na tem odseku

Foto: dars.si

V poletnih mesecih DARS na štajerski avtocesti med Mariborom in Ljubljano med drugim načrtuje tudi investicijska in vzdrževalna dela na viaduktu Žepina. Gre za viadukt med Dramljami in Celjem vzhod.

Po besedah DARS-a bodo tako obnovili 140 metrov dolg viadukt Žepina. Obnova bo zajemala zamenjavo asfalta in hidroizolacije ter zamenjavo dilatacij, na koncu in začetku viadukta, ki omogočajo raztezanje in krčenje. Obnovitvena dela bodo izvedli na obeh polovicah avtoceste tako proti Mariboru kot proti Ljubljani.

Ob tem so na DARS-u povedali, da gre pri tem za obrabne dele na premostitvenih objektih, ki jih morajo v življenjski dobi objekta večkrat sanirati ali zamenjati, saj so ti deli zelo izpostavljeni in imajo tako krajšo življenjsko dobo.

Na štajerski avtocesti A1 med Mariborom in Ljubljano načrtujejo v letošnjem poletju izvedbo del investicijskega vzdrževanja na viaduktu Žepina na odseku med priključkoma Dramlje in Celje vzhod (Ljubečna) ter na mostu Bolska med priključkom Vransko in predorom Ločica.

“Vsaka od navedenih del bodo trajala predvidoma dva tedna, promet bo med deli preusmerjen na polovico avtoceste, kjer bo urejen po sistemu 2 + 1 z obračanjem, torej dva pasova v smeri povečanega (koničnega) prometa in eden v nasprotni, medtem ko bo objekt na drugi polovici avtoceste zaprt za promet,” so glede zapore in poteka prometa v času del za nas povedali na DARS-u.

Na to koliko bodo stala dela nam na DARSU niso dali točnega podatka, saj trenutno pripravljajo razpis za izvajalca del zamenjave dilatacij na skupno osmih premostitvenih objektih na avtocestnem križu. Vrednost del na vseh osmih objektih ocenjujejo na 1,2 milijona evrov.