V preteklem mandatu so »uspešno« povečali zadolženost svojih občanov župani Slovenskih Konjic, Laškega in Šentjurja

Foto: sl.wkipedija.org

Zadnji podatki o zadolženi posameznih občin, ki so na voljo se nanašajo na leto 2017. Ti kažejo, da je bila skupna zadolženost občin konec leta 2017 841,6 milijona evrov in ker je imela Slovenija na dan 1. 1. 2017 2.060.485 prebivalcev pomeni, da je bil vsak državljan povprečno zadolžen za 408 evrov.

Ob vsem tem je zanimiv podatek, da se je zadolženost občin od leta 2007 do leta 2017 povečala za 144, odstotka. Tako je bila leta 2007 skupna zadolženost občin 344,4 milijona evrov, leta 2017 pa kot že omenjeno 841,6 milijonov. Kljub temu je vzpodbuden podatek, da so občine od leta 2014, ko je bila zadolženost največja in je znašala 899,2 milijona evrov le-to zmanjšale za 6,4 odstotka.

Prav tako je bila zadolženost občin v odstotkih BDP-ja najnižja leta 2007, ko je znašala 0,98 odstotka in je le-ta do leta 2017 narasla na 1,94 odstotka BDP. Tudi v tem primeru je zadolženost občin največ znašala leta 2014, ko je predstavljala 2,39 odstotka BDP.

Vir: MF, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija e-Dolg–ob čine in SURS.

Podobno velja tudi za veliko večino občin v naši regiji. Tako so bile občine Celje, Dobrna, Podčetrtek, Vojnik in Zreče najbolj zadolžene v letu 2014. V naslednjih letih so župani omenjenih občin  v obdobju med letom 2014 in 2017 uspešno zmanjševali dolg na posameznega prebivalca. Najbolj zadolžena občina v regiji, Dobrna je leta 2014 imela 664 evrov dolga na prebivalca. Do leta 2017 so ta dolg zmanjšali na 470 evrov, kar pomeni 29,20 odstotka. Sledita Mestna občina Celje, ki je imela leta 2014 586 evrov dolga na prebivalca in je le-te do leta 2017 zmanjšala na 499 na prebivalca, kar pomeni 14,84 odstotka. Leta 2014 so bili zelo zadolženi tudi prebivalci Zreč, ko je dolg znašal 574 evrov na prebivalca. A je tamkajšnji župan do leta 2017 uspel dolg zmanjšati na 481 evrov, kar pomeni 16,2 odstotka. Dolg na prebivalca je leta 2014 v občini Podčetrtek znašal 488 evra, a so ga uspeli do leta 2017 zmanjšati na 383 evra, kar predstavlja 21,5 odstotka. Pri zmanjševanju dolga na prebivalca so bili v omenjenem obdobju uspešni tudi v občini Vojnik saj je še leta 2014 le-ta znašal 314 evra , leta 2017 pa 259, kar je 17,52 odstotka manj.

Ob tem povejmo, da je dolg na prebivalca v občini Rogaška Slatina v teh letih ostal na enaki ravni. Poleg tega je pomembno povedati, da ta znaša tudi najmanj med občinami v naši regiji saj je vsak njihov občan zadolžen za 187 evrov.

Povsem drugačna zgodba glede poslovanja z javnimi financami je v občinah Slovenske Konjice, Laško in Šentjur. V teh občinah župani niso sledili trendom zmanjševanja zadolženosti svojih prebivalcev ampak so jih med letom 2014 in 2017 še dodatno zadolžili. V občini Slovenske Konjice je leta 2014 dolg vsakega prebivalca znašal 195 evrov, leta 2017 je bil ta dolg 290 evrov, kar pomeni povečanje dolga za 48,7 odstotka. V občini Laško je bil vsak prebivalec še leta 2014 zadolžen za 287 evrov, leta 2017 pa je ta dolg znašal 382 evra, kar je za 33,1 odstotkov več. Tudi župan Šentjurja je v tem obdobju svoje občane dodatno zadolžil. Leta 2014 je bil vsak občan zadolžen za 332 evra, leta 2017 je ta dolg znašal 348, torej se je dol povečal za 4,9 odstotka.

Vir: Ministrstvo za finance

Za konec dodajmo, da bi bilo dobro, da bi tudi župani vseh treh poprej omenjenih občin tudi sami poskrbeli, da bodo njihovi občani deležni takšnih pozitivnih ugodnost.

M.I.