V prihodnje bo zelo pomembna politika zagotavljanja kakovostnega bivanja za starejše

Foto: pixabay.com

V zadnjem času vse pogosteje prebiramo in poslušamo, da se tako Slovenija kot tudi države Evropske unije spopadajo s staranjem prebivalstva. Staranje prebivalstva se dogaja zaradi zmanjšanja števila rojstev in daljše življenjske dobe, kar se kaže v deležu ljudi, ki so starejši od 65 let. Tako danes v Sloveniji na 100 oseb, ki so mlajše od 15 let prebiva 118 oseb, starejših od 65 let. Projekcije EUROSTAT-a kažejo celo, da se bo do leta 2060 delež starejših od 65 let povečal na 32% celotne populacije. S staranjem prebivalstva pa bo potrebno zagotoviti tudi kakovostno okolje za bivanje teh oseb.

Zaradi tega so se v družbi Nepremičnine Celje d.o.o., v sodelovanju z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Zvezo društev upokojencev Celje odločili, da bodo v letu 2018 obravnavali temo kakovosti bivanja v tretjem življenjskem obdobju, kar so tudi storili že v začetku tega leta. Največji poudarek so dali na stanovanjsko politiko. Tako so ugotovili, da bo potrebno poleg zagotavljanja ustreznih kapacitet za bivanje starejših rešiti tudi problematiko starejših, ki so navezani na lastno nepremičnino ter starejše osvoboditi strahu pred selitvijo v novo domovanje. Po njihovem je pomembno tudi, da se s selitvijo starejših v nova domovanja zadovolji pričakovanja potomcev in starejše pripraviti, da bodo čim bolj pripravljeni na nove oblike sobivanja.
Pair, Seniors, Pensioners, Age
V družbi Nepremičnine d.o.o. so ob tem povedali, da želijo s svojo politiko starejšim občanom omogočiti dostojno življenje v za njih prilagojenih stanovanjih in predvsem varovanih stanovanjih. Pri tem družba Nepremičnine d.o.o., zelo dobro sodeluje z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., kjer so v Celju leta 2005 zgradili objekt s 27 oskrbovanimi najemnimi stanovanji, ki se nahaja blizu Doma ob Savinji. Ta stanovanja so namenjena osebam starejšim od 65 let, ki občasno potrebujejo občasno pomoč drugih, ampak še vedno lahko bivajo samostojno. Stanovanja so velikosti 32 m2 in 55 m2, predvsem je pomemben podatek, da je objekt arhitekturno  prilagojen za starejše. Tako ima objekt dvigalo, prilagojeno kopalnico in opremo, stanovalci lahko tudi koristijo storitve oskrbe bližnjega Doma ob Savinji in klic v sili. Poleg tega ima Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. v Mestni občini Celje tudi 59 najemniških stanovanj, namenjenih upokojencem in drugim starejšim.

Rezultat obravnave omenjenega področja je nastanek publikacije, ki na analitičen način omogoča pregled možnosti stanovanjskega bivanja za starejše v Mestni občini Celje. Z njo želijo narediti enega izmed prvih korakov k obravnavi teme v lokalni skupnosti. Publikacijo lahko najdete na spletni strani družbe Nepremičnine d.o.o..

M.I.