Radio Štajerski val poroča, da bodo prihodnji teden v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, ki pokriva šest občin Obsotelja in Kozjanskega začele delovati ambulante splošne medicine, ena ambulanta v Rogaški Slatini in zasebne ambulante družinske medicine. Sprejemali bodo le paciente, ki se bodo naročili po telefonu.

Iz Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah so za Štajerski val sporočili, da bodo na Kozjanskem ambulante odprte izmenično, dvakrat tedensko v Podčetrtku, dvakrat tedensko v Kozjem, petki se bodo delili izmenično. Tudi fizioterapija bo bo pričela delovati, laboratorij pa bo deloval v vseh zdravstvenih ustanovah.

V Šmarju pri Jelšah so še naprej na voljo ambulanta Nujne medicinske pomoči, Covid ambulanta, redna ambulanta in administrativna ambulanta. Pri tem so poudarili, da se ukrepi res rahljajo, a epidemije še ni konec. Tako bo paciente pri vhodu v zdravstveno postajo sprejel zdravstveni delavec, opravil bo triažo ter paciente povprašal po zdravstvenem stanju, poroča radio Štajerski val.

Še telefonske številke za naročanje pacientov, ki bo mogoče od 7.30 do 13.00 ure:

ZD ŠMARJE PRI JELŠAH: 03/ 818 37 00

ZP ROGAŠKA SLATINA:   03/ 818 37 68

ZP PODČETRTEK:             03/ 818 36 80

ZP KOZJE:                         03/ 800 26 08

Vir: Štajerski val, avtor S.P.