Mladinski svet Celje (MSC), Celjski mladinski center in Mestna občina Celje na podlagi sprejetega Odloka o mladini v Mestni občini Celje, pripravljajo nov Lokalni program za mlade v Mestni občini Celje. Gre za dokument, ki bo vključeval pomembne ukrepe za mlade v starosti od 15 do 30 let na različnih področjih.
Mladinski svet Celje (MSC) in Celjski mladinski center vabita k sodelovanju mlade, mladinske organizacije in vse druge organizacije, ki se ukvarjajo z mladino. Vsi zainteresirani lahko sodelujejo z reševanjem anketnega vprašalnika, ki bo služil kot izhodišče za pripravo ukrepov za mlade v starosti od 15 do 30 let na različnih področjih.

Vprašalnik o položaju mladih v Mestni občini Celje je dostopen na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/257419.

Mladinske organizacije, organizacije za mlade in vse druge organizacije, ki se ukvarjajo z mladino pa vabijo, da izpolnijo vprašalnik o položaju mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Mestni občini Celje, ki je dostopen na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/257419.

Za morebitna dodatna vprašanja pišite na [email protected]
Vsem mladim in organizacijam, ki se ukvarjajo z mladino, se zahvaljujejo za sodelovanje.
Vir:MOC