V Rogaški Slatini po odločitvi Stanovanjskega sklada RS lahko do konca leta 2021 pričakujejo novo večstanovanjsko zgradbo blizu Kraljevega vrelca

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je na svoji spletni strani objavila obvestilo, da je nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na svoji seji dne, 28. 1. 2020 potrdil predlagano sofinanciranje/soinvestiranje investicijskega projekta – gradnja večstanovanjske stavbe v Spodnji Kostrivnici.

Gre za projekt s katerim želi občina zgraditi večstanovanjski objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. Večstanovanjski objekt  bo imel v pritličju in dveh nadstropjih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne uporabne površine 571 m2.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije naj bi odkupil polovico stanovanjskih in s tem razbremenil proračun Občine Rogaška Slatina razbremenil 363.544 evrov. Celotna vrednost projekta, vključno z vsemi preteklimi vlaganji, znaša 729.968 evrov. Začetek gradnje je načrtovan letos, dokončanje leta 2021.

M.I.