V SDS ministra Bešič Loredana sprašujejo, če so do 15. septembra pripravili celovit seznam čakalnih dob in če ne, zakaj obljube niso izpolnili

Foto: SDS

Ker je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan v mesecu juliju napovedal, da bo ministrstvo do 15. septembra pripravilo celovit seznam čakalnih dob in do omenjenega datuma poslanci le tega niso prejeli, sedaj poslance SDS zanima kako daleč je zadeva.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je zato na ministra in vlado naslovila vprašanje v katerem sprašuje, če je ministrstvo pripravilo takšen seznam, ali je ugotovilo zakaj je prihajalo do takšnih anomalij in ali imajo predlog kako se bodo rešili te zadeve.

Celotno vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,

na 3. nujni seji Odbora za zdravstvo 13. julija 2022, na kateri smo obravnavali Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ste dejali: »Pa samo dovolite mi, preden predstavim zakon, ne vem, če ste vsi videli dokument, torej, ministrstvo je sprejelo dokument, avtorica je Marjeta Kuhar, in sicer imamo akcijski načrt, kako izboljšati upravljanje in vodenje čakalnih seznamov in čakalnih dob. Ta zadeva je v teku, skupine se formirajo, intenzivna komunikacija med NIJZ in MZ teče, tako da jaz računam 15. septembra bi tukaj imeli končno eno urejeno, pregledno stanje na področju čakalnih vrst – kje smo, koliko dejansko se čaka, koliko ljudi čaka in koliko ljudi čaka seveda nedopustno dolgo.«

Na omenjeni seji odbora ste dejali tudi: »Jaz pričakujem, da bomo do 15. septembra imeli podatke, kaj se je zgodilo na področju razmerja med srednjimi medicinskimi sestrami in diplomiranimi medicinskimi sestrami v sistemu, da se je zgodila anomalija, ki se ne bi smela zgoditi.«

Dejali pa ste tudi: »Na čakalne dobe, na čakalne sezname nismo nič vplivali z zakonom, ker imamo akcijski načrt. Na plačni sistem v zdravstvenem sistemu nismo nič vplivali z zakonom, ker je to v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, vsa ministrstva s tem sodelujemo in jaz tudi pričakujem, da bomo do 15. septembra vendarle na mizi imeli konkreten predlog pozitivne spremembe sistema plač javnih uslužbencev, kjer bomo absolutno jasna nesorazmerja plačnih sistemov v sistemu popravili.«

Torej, 15. septembra je bil dan d za slovensko zdravstvo, zato me zanima:
1.    Ali imate na Ministrstvu za zdravje celovit pregled čakalnih vrst? Če ga imate, vas prosim, da mi ga posredujete. V kolikor ga nimate, me zanima, zakaj ne?
2.    Ali ste na Ministrstvu za zdravje ugotovili vzrok za anomalijo med srednjimi medicinskimi sestrami in diplomiranimi medicinskimi sestrami? Če ste, prosim za predstavitev ugotovljenega. V kolikor ne, me zanima, zakaj ne?
3.    Ali imate na Ministrstvu za zdravje konkreten predlog pozitivne spremembe sistema plač javnih uslužbencev v zdravstvu? Če ga imate, vas prosim da mi ga posredujete. V kolikor ga nimate, me zanima, zakaj ne?

Vir: SDS