V SDS želijo, da vlada javno razkrije komu in koliko honorarjev je bilo izplačanih od ustanovitve skupine za skrajševanje čakalnih seznamov

Foto: SDS

V največji opozicijski stranki SDS oziroma v njenem imenu je vodja poslanske skupine Jelka Godec s poslanskim vprašanjem zahtevala, da vlada razkrije komu in koliko honorarjev je bilo izplačanih od ustanovitve delovne skupine za skrajševanje čakalnih seznamov v zdravstvu.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju v celoti.

Spoštovani,

dne 19. 7. 2022 se na vas naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami na Ministrstvu za zdravje, v katerem me je med drugim zanimalo, kdo so člani posameznih delovnih skupin.

Dne 5. 8. 2022 sem prejela vaš odgovor, v katerem ste navedli, da je na ministrstvu ustanovljena »Delovna skupina za skrajševanje čakalnih seznamov«. V delovno skupino so imenovane članice, zaposlene iz Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Splošne bolnišnice Jesenice in Skupinske prakse d. o. o.« Ocenjujem, da gre za pomanjkljiv odgovor, pri čemer ne razumem, zakaj skrivate konkretna imena članov. Zato vas v zahtevi za dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje ponovno naprošam, da mi posredujete poimenski seznam članov delovne skupine za skrajševanje čakalnih seznamov.

V pisnem poslanskem vprašanju sem vas vprašala tudi, katere delovne skupine nameravate na ministrstvu na podlagi akcijskega načrta »Predlogi aktivnosti za izboljšanje kakovosti izmenjave podatkov v centralnem informacijskem sistemu eNaročanje – osnova za izboljšanje upravljanja in vodenje čakalnih seznamov in čakalnih dob v Republiki Sloveniji« še ustanoviti. Glede na to, da se v svojem odgovoru v ničemer niste dotaknili omenjenega vprašanja, me zanima, ali lahko sklepam, da na ministrstvu ne nameravate ustanoviti nobene delovne skupine več?

V pisnem poslanskem vprašanju sem vas vprašala tudi glede honorarjev članov delovnih skupin. Glede na to, da ste navedli, da »so člani delovnega telesa oziroma posamezniki upravičeni do plačila za opravljeno delo in povračilo stroškov, če delo opravijo izven svojega rednega delovnega časa oziroma za delo po pravilniku niso plačani od svojega delodajalca in jim ta ne povrne potnih stroškov«, me zanima, komu in koliko honorarjev ste izplačali od ustanovitve delovne skupine za skrajševanje čakalnih seznamov do danes?

Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS

Vir: SDS