V Šentjurju občinski svetniki SDS nasprotujejo dodatnim finančnim obremenitvam občanov, napovedanih s strani občine

Foto: Twitter (Jelka Godec)

V Šentjurju je v torek potekala 4. redna seja občinskega sveta na katerem so svetniki obravnavali tudi tri predloge s katerimi želi občina uvesti dodatne finančne obremenitve občanov. V svetniški skupini SDS so takšnim dodatnim obremenitvam občanov nenaklonjeni oziroma jim strogo nasprotujejo.

Občina Šentjur je namreč predlagala tri odloke, ki prinašajo dodatne finančne obremenitve občanov in sicer za 4 člansko družino v povprečju 40 evrov na mesec. V Šentjurju tako lahko občani pričakujejo višje cene na področju zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Prav tako jih čakajo višje cene za storitve javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Šentjur ter programov Vrtca Šentjur.

“Svetniki SDS smo glasovali proti dodatnim finančnim obremenitvam občanov saj menimo, da v časih, ko se inflacija odraža že v košarici osnovnih življenjskih potrebščin, ne bi smeli zviševati cen vrtca, vode,” po seji občinskega sveta poudarjajo svetniki SDS v Šentjurju.

Vir: Facebook